Om Elinor Tekas

Jag är född och uppväxt i Stockholm. Jag har bott och arbetat i USA i 24 år och är utbildad, legitimerad psykoterapeut. Min drivkraft och mitt intresse har alltid varit människan, våra medvetna och omedvetna livsval, och hur våra tidiga upplevelser ofta färgar våra vuxna liv.

Utbildning:

  • En B.A. (Bachelor of Arts) i Litteratur, engelska och skandinaviska språk, från UC Berkeley, Kalifornien
  • En M.S (Master of Science) i Counseling (psykoterapi/samtalsterapi) från University of Bridgeport, Connecticut
  • Legitimationsexamen i Hartford, CT per department of Public Health, Connecticut, USA.

Mitt arbete med dig har som mål att hjälpa dig att få mer insikt om dig, din personliga utveckling och tillvaro och att ändra det som inte längre fungerar. Jag arbetar som guide och stöd till dig när du berättar om din inre värld och personliga historia. Min inriktning är inspirerad av existentiella och gestalt terapierna, som utforskar hur vi förstår och konstruerar vår verklighet såsom den upplevs i nuet, känslomässigt, tankemässigt, somatiskt.

Din känslovärld är viktig att utforska då den ofta innehåller viktig information om dina upplevelser, speciellt svåra, som ofta ligger djupare i vårt medvetande än våra dagliga tankar. Känslor är också mycket bundna till somatiska upplevelser, dvs. hur vi upplever och erfar vår kropp. Ofta kan kroniska smärtor i kroppen vara bundna till komplicerade upplevelser som barn.

Som terapeut använder jag mindfulnessmetoder – medveten närvaro

Forskning visar att medveten närvaro både förebygger och minskar risken att återfalla i stressrelaterade livsmönster. Det har också påvisats att dessa metoder har positiv effekt på bland annat sömn, immunförsvar, oro och nedstämdhet. Du kan lära dig att observera dina tankar och känslor i ditt dagliga liv, i nuet, snarare än i tankeföreställningar, omdömen, hopp eller rädslor. Du utvecklar medveten närvaro genom meditation, andning, kroppkänningsövningar som t. ex avslappning, kreativ visualisering och på många andra sätt. Iden är att du finner en metod som känns trygg och säker för dig.

Jag har lång erfarenhet av att behandla traumatiska upplevelser, dvs. upplevelser som anses vara outhärdliga och skrämmande

Använder då metoder som Lifespan och EMDR, som båda är framgångsrika metoder för bearbetnin på ett tryggt sätt. Dina traumatiska och smärtsamma upplevelser kommer att påverka ditt liv och din personliga utveckling mindre.

Elinor Tekas

Samtalsterapeut, Lifespan, EMDR terapeut.

Behandling & Rådgivning

Professionell psykologisk rådgivning, samtalsterapi och psykoterapi i Stockholm och online.

Kontakt & Mottagningar

Telefon: 0705-141 252
E-post: elinor.1239@gmail.com

Mottagning: DinInsida, Stortorget 3, 1tr (Gamla Stan, 111 29 Stockholm