Självkunskap

Att bygga upp tillit, omtänksamhet, respekt till sig själv trots många inre och yttre motgångar kan ofta kännas som ett digert och diffust arbete då man kanske inte har upplevt dessa egenskaper i sin uppväxt.

Eller så har situationer och omständigheter i vuxen ålder varit så omskakande att tilliten och tryggheten till sig själv har förlorats. Tankar som ¨jag är otillräcklig, inte bra nog, jag gör bara fel, jag är värdelös, sammankopplat med känslor som oro, ledsamhet, ångest, depression kan bli så starka och överväldigande att en person kan fastna där.

Lifespan hjälper att utforska, bearbeta och neutralisera störande minnen med ovannämnda tankar och känslor. Parallellt med detta arbete öppnar det dörren för att bygga upp tillit, omtänksamhet och självrespekt.

Självkunskap, där självkänsla och självförtroende utforskas och förankras är en viktig terapeutisk process där du som klient kan lära om, och lära rätt, det vill säga öka din självkunskap som förankrar och tryggar din självkänsla och ditt självförtroende. Du kan landa i en större förståelse och trygghet i och om ditt personliga jag, där du har rätten att vara den du är.

En kunskap om de 5 elementen, ursprungligen härstammad från kinesisk medicin och bland annat utvecklad som en personlighets kunskap inom Eden Energy Medicine kommer användas som en del i den terapeutiska processen. Med journalföring, övningar, samtal, bjuder du in dig själv att upptäcka och stärka ditt jag och utöka din trygghet i dig själv. Detta är självkunskap.

Elinor Tekas

Samtalsterapeut, Lifespan, EMDR terapeut.

Behandling & Rådgivning

Professionell psykologisk rådgivning, samtalsterapi och psykoterapi i Stockholm och online.

Kontakt & Mottagningar

Telefon: 0705-141 252
E-post: elinor.1239@gmail.com

Mottagning: DinInsida, Stortorget 3, 1tr (Gamla Stan, 111 29 Stockholm