EMDR och Traumabehandling i Stockholm

Traumatiska upplevelser kan antingen vara verkliga händelser eller händelser som har möjligheten att uppfattas som skrämmande. Det är tolkningen av händelsen som är avgörande om den upplevs som traumatisk eller inte. Dessa känns outhärdliga och är psykiskt påfrestande.

Exempel på trauman är:

  • Våld eller hot om våld.
  • Livsförändrande kränkningar som t.ex sexuell misshandel.
  • Känslomässigt förräderi eller övergivenhet av t.ex en förälder eller annan vårdnadshavare.
  • Känslomässigt och/eller fysiskt våldsamma relationer.
  • Olyckor, t.ex, naturkatastrofer, bilolyckor med mera.

Resultatet är ofta att människan upplever att hon eller han tappar kontrollen och känner sig maktlös. Om det är pågående skrämmande upplevelser så känns det ofta som att gå som på äggskal, med konstant ångest, rädsla, och en känsla av hjälplöshet-depression. Det blir svårare och svårare att ha någon form av kontroll av känslovärlden, som ofta kan kännas som en berg-och dalbana.

Trauma påverkar både vår kropp och vårt medvetande

I vår kropp har vi ett inbyggt alarmsystem som går igång då vi känner oss hotade, fysiskt eller känslomässigt. Den sympatetiska delen av vårt automatiska nervsystem, och ett hormon, kortisol, blir utlöst och fortsätter tills hotet är över. Om en vakthund t ex kommer springande mot oss och skäller, så går detta alarmsystem igång. Kroppen engageras i kamp eller flykt, utöver vår medvetna kontroll, och kroppen koncentrerar sig på överlevnad tills hotet är över.

Om traumatiska upplevelser händer under en längre tidsperiod upplevs det ofta som vår kropp och medvetande är i konstant överlevnadsläge. Vårt medvetande och vår kropp blir fokuserad på att upptäcka, försvara och skydda sig mot ett möjligt eller ett verkligt hot. Det blir ofta svårare att leva ett “normalt” liv, engagera sig i dagliga aktiviteter, uppleva hälsosamma förhållanden, vara en bra förälder, uppleva tillfredställelse med sig själv.

Traumatiska upplevelser kan sätta djupa spår i psyket och i kroppen

Det finns dock vägar för att dessa upplevelser ska påverka oss mindre och även sluta helt och hållet att ha ett starkt inflytande på oss. Terapi, att lära sig medveten närvaro, EMDR, är metoder för att bearbeta traumatiska upplevelser. Som EMDR terapeut stöder jag dig gärna i denna process.

Elinor Tekas

Samtalsterapeut, Lifespan, EMDR terapeut.

Behandling & Rådgivning

Professionell psykologisk rådgivning, samtalsterapi och psykoterapi i Stockholm och online.

Kontakt & Mottagningar

Telefon: 0705-141 252
E-post: elinor.1239@gmail.com

Mottagning: DinInsida, Stortorget 3, 1tr (Gamla Stan, 111 29 Stockholm