Terapi och coaching för dig! I Stockholm eller online.

Elinor Tekas, samtalsterapeut.

Jag hjälper dig med personlig utveckling, relationsproblem, ångest, depression, trauma i barndomen eller nutid, ilska och mer. Förutom samtalsterapi så använder jag välbeprövade metoder som EMDR, Lifespan och m-BIT coaching.

Samtalsterapi

Samtalet skapar en trygg början till att förstå inre livsmönster och hur vi tolkar våra relationer, arbete, livsupplevelser.

Samtalen introducerar också medveten närvaro som ett förhållningssätt för balans och välmående.

EMDR

Svåra livsupplevelser gör ofta att vi känner oss låsta och framtiden kan kännas hopplös.

EMDR är en framgångsrik metod för traumabehandling och hjälper dig att lösa upp trauman så att de inte längre tynger dig.

Lifespan

Hjälper med relationsproblematik som ofta har sitt ursprung i tidiga familjerelationer.

Bygger upp känslomässig insikt-förståelse för dig själv utan fördömande.

m-BIT coaching

Ger dig större tillgång till klarhet och inre styrka i dina åtaganden personligt och yrkesmässigt.

Hjälper med ökat samspel istället för: “Hjärtat säger en sak men hjärnan en annan, och magkänslan åter något annat”

Samtalsterapi på dina villkor

Terapin utvecklas mellan dig och mig med målet att det ska bli så meningsfullt som möjligt för dig och det du vill bearbeta.

Samtalsterapi i Stockholm

Samtalsterapi och coaching i Stockholm. Helt på dina egna villkor och du stannar så länge det känns givande. Jag har mottagning på Hökens gata på Södermalm i Stockholm. Öppet för tidsbokning måndagar och onsdagar.

Samtalsterapi online

Jag erbjuder samtalsterapi online med hjälp av videosamtal. Samtala med mig via internet i din hemmiljö. Terapi online blir allt mer vanligt och fungerar ungefär som att besöka mig. Samtalsterapi online öppet för tidsbokning på tisdagar.

I terapin använder jag mindfulness – medveten närvaro

Forskning visar att medveten närvaro både förebygger och minskar risken att återfalla i stressrelaterade livsmönster.

Elinor Tekas

Samtalsterapeut
Licensed Professional Counselor (LPC)

Behandling & Rådgivning

Professionell psykologisk rådgivning, samtalsterapi och psykoterapi i Stockholm och online.

Kontakt & Mottagningar

Telefon: 0705-141 252
E-post: elinor.1239@gmail.com

Mottagning: Hökens Gata 10 (Södermalm).